loading

صادرات ماران تجارن اشن

شرکت ماران تجارت اشن از سال ۱۳۹۹ با هدف ارتقاي جایگاه تولیدات داخلی در بازاي هاي جهانی و کسب درآمدهاي ارزي براي تامین نیازهاي وارداتی کشور، با تمرکز بر بازار آسیا و آفریقاي غربی اقدام به صادرات کالايهاي با کیفیت ایرانی و قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی نموده است. تا به امروز توانستیم در زمینه صادرات مبلمان کلاسیک و اداري، فرش، لوستر، اکسسوري سقف و دکوراسیون داخلی حضور فعال داشته باشیم.در ادامه این مسیر، صادرات حلالهاي پتروشیمی، رنگهاي ساختمانی، صنعتی و چسب در حال اجرا هستند. تیم متخصص و با تجربه ما آماده ارائه مشاوره و صادرات کالاي شما در صنایع مختلف است.

اکسسوری سقف و دکوراسیون داخلی/ صادرات شرکت ماران تجارت اشن

دکوراسیون داخلی

فرش/ صادرات شرکت ماران تجارن اشن

فرش

مبلمان کلاسیک و اداری/ صادرات شرکت ماران تجارن اشن

مبلمان کلاسیک و اداری

حلال های پتروشیمی/ صادرات شرکت ماران تجارت اشن

حلال های پتروشیمی

چسب/ صادرات ماران تجارت اشن

چسب

رنگ ساختمانی و صنعتی/ صادرات شرکت ماران تجارت اشن

رنگ ساختمانی و صنعتی