پترورزین-کاور-min

پترورزین ها (رزین های هیدرو کربنی)​

پترورزین یا رزین هیدروکربنی نوعی پلیمر گرمانرم است که عمدتا در دو گروه رزین های آلیفاتیک (C5) و آروماتیک (C9) شناخته شده اند. به منظور بهبود خواص، پایداری حرارتی، مقاومت UV، جلوگیری از تغییر رنگ محصول نهایی و از بین بردن بوی پترورزین ها آن را تحت فرایند هیدروژنه شدن قرار می دهند. همچنین برای استفاده همزمان از خواص C9 و C5 آن ها را کوپلیمره می کنند.

 پترورزین C9

فرم فیزیکی: گرانول
 
ویژگی ها: پترورزین C9 نوعی پترورزین گرمانرم است و به عنوان یک فراورده جانبی از برش های نفتی تولید می شود.C9پترورزین  با شاخص هایی چون عدد اسیدی، حلالیت آسان، مقاومت در برابر آب، اتانول و مواد شیمیایی شناخته می شود. با استفاده از پترورزین C9 می توان در محصول نهایی ویسکوزیته را تنظیم کرد و در آن مقاومت شیمیایی در برابر اسید و باز و پایداری حرارتی ایجاد کرد.
 
کاربرد ها: صنایع رنگ و پوشش، صنایع چسب، جوهرهای چاپ، صنعت کاغذ، پلاستیک، …
 
نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرم

پترورزین-1-min

 پترو رزین C5

فرم فیزیکی: گرانول

ویژگی ها: پترو رزین C5 نوعی رزین آلیفاتیک گرمانرم با جرم مولکولی پایین است. پترورزین های C5 به دلیل ماهیت شیمیایی آلیفاتیکشان بهترین کارایی خود را به عنوان تکی فایر برای پلیمرهای عمدتاً آلیفاتیک مانند لاستیک طبیعی، کوپلیمرهای استایرن-ایزوپرن-استایرن، کوپلیمرهای استایرن-اتیلن بوتیلن-استایرن، پلی الفین های بی شکل، پلی اتیلن، لاستیک بوتیل، لاستیک EPDM و موم ها نشان می دهند.

کاربرد ها: در تولید نوارچسب و لیبل های حساس به فشار، نوارهای عایق، چسب های گرمانرم (هات ملت)، وکس، رنگ های ترافیکی گرم ، ترکیبات لاستیک و پوشش ها.

نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرم

 کوپلیمر C5/C9

فرم فیزیکی: گرانول
 

ویژگی هاحلالیت و پایداری بالا، اصلاح خواص فیزیکی پلیمرها، افزایش چسبندگی و کاهش ویسکوزیته مذاب

کاربردها: لاستیک، لاستیک استایرن بوتادین(SBR)، لاستیک نیتریل-بوتادین(NBR)، بلاک کوپلیمرها و اتیلن وینیل استات(EVA)، چسب های گرما نرم (هات ملت) برای منسوجات نبافته(چسب زخم) 

نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرم

پترورزین-2-min

 پترو رزین C5  هیدروژنه

فرم فیزیکی: گرانول

ویژگی ها: هیدروژنه کردن فرایندی است که پس از پلیمریزاسیون رزین ها انجام شده و هدف آن شفاف کردن و روشن کردن(کاهش گاردنر) رزین و بهبود مقاومت آن در برابر حرارت، اکسیژن و اشعه فرابنفش است. با اینکه این فرآیند سبب افزایش هزینه تولید رزین می گردد اما در عین حال خواص آن را به شکل چشمگیری بهبود می بخشد. در برخی کاربردهای خاص، رزین با بالاترین پایداری و کمترین گاردنر لازم است.

کاربرد ها: تکی فایر های آلیفاتیک هیدروژنه بهترین عملکرد در کنار هات ملتهای با پایه SIS و پلی الفینهای آمورف، صنایع چسب، پلی اتیلن وEVA، پوشش های گرافیکی گرم و ترکیبات وکس را دارند.

نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرم

 پترو رزین C9  هیدروژنه

فرم فیزیکی: گرانول
 

ویژگی ها: پترو رزین C9 معمولی دارای تعداد زیادی باندهای دوگانه است که تا اندازه ای ناپایدار هستند. راه کاربردی برای پایدار کردن رزین C9، هیدروژنه کردن آن است. طی این فرایند، ساختارهای حلقوی آروماتیک به تدریج ماهیت آروماتیک خود را از دست داده و به ساختارهای سیکلو-آلیفاتیک تبدیل می شوند.

کاربردها: رزین حاصله مناسب برای استفاده در طیف گسترده ای از چسبها با کاربردهای بهداشتی و  ترکیبات بر پایه SBS و SEBS خواهد بود.

نوع بسته بندی: کیسه 25 کیلوگرم