مواد اولیه تولید مرکب و جوهر

صنعت مرکب و چاپ مرکب ها یک ترکیب شیمیایی است که به صورت مایع، جامد و یا پودر می باشند و بسته به فرایند چاپ خواص سیالی متفاوتی را دارند. این خواص به نوع مواد تشکیل دهنده بستگی دارند. به طور معمول مرکب از 4 ماده اصلی پیگمنت، رزین، حلال و مواد افزودنی تشکیل می […]