مواد اولیه رنگ و پوشش

صنعت رنگ و پوشش شرکت ماران تجارت تامین و واردکننده انواع مواد اولیه در حوزه افزودنی های صنعت رنگ و پوشش است. انواع پترورزین: در سیستم رنگ به کار برده می شود، در پایان باعث چسبندگی فیلم‌های رنگی و افزایش سختی و مقاومت در برابر اسید و قلیا می شود. بنتون 34 : به عنوان […]