صنعت رنگ و پوشش

شرکت ماران تجارت تامین و واردکننده انواع مواد اولیه در حوزه افزودنی های صنعت رنگ و پوشش است.

انواع پترورزین: در سیستم رنگ به کار برده می شود، در پایان باعث چسبندگی فیلم‌های رنگی و افزایش سختی و مقاومت در برابر اسید و قلیا می شود.

بنتون 34 : به عنوان غلظت‌دهنده رئولوژیک در سیستم های پایه حلال

اروزیل 200: به عنوان عامل غلظت دهنده و ضد ته نشینی

تیلوز 4000 و 100000: به عنوان غلظت‌دهنده سلولزی

تگزانول: به عنوان منعقدکننده و عامل تشکیل فیلم در سیستم‌های پایه آب

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.